Flere på tur nå enn før?


Vegard Gundersen fra NINA Lillehammer presenterte meget interessante tall angående folks bruk av fjellområdene de siste 40 årene, i sitt innlegg på fagseminaret i Øyer. Foto: A. Nyaas

Vegard Gundersen fra NINA Lillehammer presenterte meget interessante tall angående folks bruk av fjellområdene de siste 40 årene, i sitt innlegg på fagseminaret i Øyer. Foto: A. Nyaas

Er det flere på tur nå enn før? Og hvilken innvirkning har folks friluftsaktiviteter på villreinen i fjellet? Dette er spørsmål som opptar både forskere og ikke minst, aktørene i villreinforvaltningen. NINA-forsker Vegard Gundersen presenterte meget interessante tall i sitt innlegg på fagsamlingen i Øyer.

 

«Skal villreinforvaltningen lykkes, må den bygge på et kompromiss mellom villreininteresser og øvrige samfunnsintersser». Dette slås ettertrykkelig fast i rapporten «Villrein & Samfunn» som kom i 2005.

Med bakgrunn i levekårsundersøkelser i årene 1970 til 2011, og studier i Jotunheimen, Dovrefjell, Snøhetta, Rondane og Nordfjella presenterte Gundersen de store trendene i folks bruk av fjellområdene de siste 40 årene: 

Til sammen 15 landsrepresentative undersøkelser (16-24 år), i tidsrommet 1970–2011, har kartlagt befolkningens deltagelse i friluftslivsaktiviteter:

 • FOTTUREN (81 %), BADING UTE (68 %), SYKKELTURER, SKITURER, BÅTTURER og FISKETURER, alle mellom 42% og 45 %, BÆRPLUKKING (37 %), KANO/KAJAKK (25%), ALPINANLEGG (24 %), JAKT, FRIKJØRING (ski) og TERRENGSYKLING (like under 10 %), RIDETUR (4%), HUNDEKJØRING (2%) (Levekår. 2011).
 • I perioden 1970–2011 øker andelen av befolkningen som har gått fotturer . Markert vekst blant ungdommen
 • Det var en signifikant nedgang i skiturer i perioden 1970–2007 (ca 20%). MEN, de siste årene har det vært en markert økning i skiturer, fra historisk lav 30 % deltagelse i 2007 til 42 % prosent deltagelse i 2011.
 • Nedgang ca 10% for bær- og soppturer i perioden 1970-2007. Også her økning i 2011.
 • Nedgang ca 12% for fiske i perioden 1970-2007. Særlig blant ungdom (-21%)
 • Kraftig økning i sykling (…i naturomgivelser) etter 1974 og også alpinanlegg, men begge aktivitetene har nå flatet ut.
 • Jakt ganske stabilt i perioden (8%)
 • Moderne aktiviteter (samlet 15%): Terrengsykling, frikjøring på ski og brett, fjellklatring, brevandring, juving, rafting, elvepadling, skiseiling/kiting (målt siden 2001). Terrengsykling og frikjøring har størst omfang.
 • Snøskuterkjøring (6-7%-2001-2007) – ganske stabilt
 • Vi er en friluftaktiv nasjon!
 • Barn og unge ikke så inaktive som vi tror

 

 

Endringer i bruken av Jotunheimen, Snøhetta & Rondane 1992-2011

 • Flere nasjonaliteter (27-34-47)
 • Økende alder (Jotunheimen)
 • Færre på flerdagerstur, og kortere turer (2-3 dagers)
 • Flere på dagstur (til «highlights»), og kortere dagsturer (<4 timer)
 • Mindre «motstand» mot tilretteleggingstiltak (større ønske om komfort)
 • Økende interesse for toppturer
 • Stor økning i bruk av det merkede stinettet (Snøhetta)
 • Økende tilfredshet med forvaltning og tilrettelegging (Jotunheimen)
 • Mindre kunnskap om regelverket

 

Stor trafikk skremmer villreinen

– Vi har en rekke eksempler fra GPS merkede dyr i villreinområder i Sør-Norge der ferdsel på stier hindrer i større eller mindre grad villreinen å krysse stien. Med erfaringer fra omlag 500 stier i områdene Snøhetta, Rondane og Nordfjella, og som er fulgt over 4 år, har vi beregnet at villreinen begynner å få problemer med å krysse stien ved omlag 30 passeringer i løpet av en dag, opplyste Vegard Gundersen.


Kartplott som viser ferdselen på de mest benyttede turstiene i sommersesongen sentralt i Rondane (rød farge) og GPS-plottene av villrein (mørk farge). Villreinen holder seg på "betryggende" avstand.

Kartplott som viser ferdselen på de mest benyttede turstiene i sommersesongen sentralt i Rondane (rød farge) og GPS-plottene av villrein (mørk farge). Villreinen holder seg på “betryggende” avstand.

Last ned foredraget til Vegard Gundersen (pdf)

villrein.no – Arne Nyaas