Ny, innholdsrik årbok kan bestilles nå


En storbukk med snø i geviret preger årets utgave av årboka "Villreinen". Årvåken fotograf under strukturtelling i Snøhetta i fjor høst, var Per Jordhøy.

En storbukk med snø i geviret preger årets utgave av årboka “Villreinen”. Årvåken fotograf under strukturtelling i Snøhetta i fjor høst, var Per Jordhøy.

«Villreinen 2014» er klar for salg/distribusjon fra 1. juni.  Leserne har mye å glede seg til. Årboka har totalt 48 artikler, fra nyttige opplysninger om revisjon av kraftkonsesjoner i villreinfjell til ferske bilder og beskrivende tekst fra vinterens felling av villrein på Sør-Georgia. Den store forskjellen fra de senere års utgivelser er femten temasider, i år om «Ryper, forvaltning, jakt og opplevelser»

Årboka Villreinen har vært utgitt hvert eneste år siden førsteutgaven i 1986. Utgiver er Villreinrådet i Norge, organisasjonen for villreinutvalg og villreinnemnder. Årboka har stor anseelse og er den eneste publikasjonen som årlig formidler ny kunnskap om grådyra i Norge og på Svalbard.

Årets utgave har totalt 48 artikler. Uten rekruttering av nye jegere kan det raskt by på problemer å forvalte villreinstammene i Sør-Norge. I år forteller vi hvordan «problemet» kan løses, med en interessant artikkel om førstegangsjegere på reinsjakt i Lesja-fjellene. Tenk om flere rettighetshavere bestemte seg for å gjøre det på samme måten! Men det har villreinutvalget i Forollhogna gjort, og fjorårets prosjekt rettet mot ungdom var så vellykket at tiltaket i landets nordligste villreinområde videreføres til høsten. I «Villreinen 2014» forteller vi hvordan.

Av andre interessante artikler kan nevnes «Villrein i myr- og skoglandskap i Ringsaker og Hamar», «Ulv foretrekker elg framfor villrein», «Turisttrafikken i Snøhetta skaper problemer for reinen», «Nå står Vidda for tur» (avlsprogrammet for fjellrev), «Lat og fet – nervøs og slank», «Teknikken med massefangst av villrein i Nord-Gudbrandsdalen», «Ny bok om villrein i Norge» og «Dramatiske sammenstøt i fjellene mellom samer og bønder» (historisk fra 1800-tallet).

Prisen på årboka er 110 kroner (enkeltabonnenter). Dersom rettighetshavere, utvalg og nemnder bestiller minimum 10 eksemplarer – og flere, gis det en rabatt på 25 kroner for hvert eksemplar, såkalt «bulkpris».

For bestilling, ta kontakt med kasserer Jan Hageland:

Epost: jan.hageland@fjellstyrene.no

Tlf.: 905 52 790

Les mer om årboka Villreinen

Ta kontakt med redaktør Arne Nyaas:

arne.nyaas@villrein.no