Nytt kontrollkort til villreinjakta


Etter å ha vært uendret i flere tiår, foreligger det nå et nytt kontrollkort for villreinjakt. Målet var å få et felles kort for alle villreinområder, mer rendyrket mot det offentligrettslige.

Kontrollkort for jakt på villrein er et hjelpemiddel for forvaltningen av arten i de ulike områdene. For hver villrein som tillates felt i Norge finnes det ett offentlig kontrollkort. Kortet forteller hva slags kategori dyr som kan felles og hvilket vald fellingstillatelsen gjelder på. Innsamling av kontrollkortene etter endt jakt bidrar til en god fellingsstatistikk for arten.

Kortene har vært uendret i flere tiår, og har inneholdt en blanding av privatrettslige og offentlige bestemmelser. Den nye kortet er mer rendyrket mot sistnevnte bestemmelser. Etter en bred høringsrunde har nå Miljødirektoratet utarbeidet et nytt kontrollkort.

Les mer og se det nye kortet på Hjorteviltportalen.