Konferanse – Regional plan for Dovrefjellområdet. Med presentasjon av forskningsprosjekter i Knutshø og Snøhetta villreinområder.

I forbindelse med høringskonferansen for regional plan for Dovrefjellområdet, skal resultater og anbefalninger fra forskningsprosjektene i Knutshø og Snøhetta villreinområder presenteres.

Tid og sted: tirsdag 13. januar 2015, Oppdal.

 


Tirsdag 13. til onsdag 14. januar blir det arrangert en åpen høringskonferanse for regional plan for Dovrefjellområdet, planen er nå lagt ut til offentlig ettersyn (link til prosjektets hjemmeside). Høringskonferanse blir holdt på Skifer Hotel i Oppdal og er åpen for alle interesserte. Konferansen begynner med en presentasjon av forskningsprosjektene som er gjennomført i Knutshø og Snøhetta villreinområder.

FoU-prosjektet om villrein, ferdsel og inngrep i Snøhetta pågikk i perioden 2009-2013, og man er nå i gang med et oppfølgende overvåkningsprosjekt. I Knutshø villreinområde har forskningsprosjektet ”Villreinens arealbruk og betydning av menneskelig aktivitet” pågått i perioden 2010-2014. Begge prosjektene har blant annet inkludert GPS-merking av villrein og kartlegging av menneskelig ferdsel. I Knutshø er prosjektet nå inne i en avslutningsfase, og sluttrapporten blir offentliggjort under konferansen. Resultater og anbefalinger fra begge prosjektene skal presenteres under nevnte høringskonferanse.

Arrangementet er åpent for alle interesserte og er gratis. Reisekostnader dekkes av den enkelte.
Påmelding til Trond Stensby (trond.stensby@lesja.kommune.no) senest 3. januar 2015.

Invitasjon til seminar, med program.

 

Vi håper å se mange villreininteresserte i Oppdal denne dagen – vel møtt!

 

Mvh Trond Stensby (prosjektleder regional plan) og Ingrid Nerhoel (Norsk Villreinsenter Nord).