Kongens fortjenstmedalje til Karl J. Baadsvik


Karl J. Baadsvik mottar Kongens fortjenstmedalje av av assisterende fylkesmann Britt Skjelbred. Foto: Norunn Myklebust/NINA

Karl J. Baadsvik mottar Kongens fortjenstmedalje av av assisterende fylkesmann Britt Skjelbred. Foto: Norunn Myklebust/NINA

Norsk Villreinsenters styreleder siden oppstarten i 2006, Karl J. Baadsvik, er tildelt Kongens fortjenstmedalje. Tildelingen skyldes Karls mangeårige pionerarbeid innenfor oppbygging av kunnskap om norsk natur.

Karl har vært en sentral person innenfor økologi, natur- og miljøvern i Norge i langt over 40 år, og har fungert som en viktig brobygger mellom vitenskap og samfunn.  Innsatsen har vært av uvurderlig betydning, spesielt når det gjelder å fremskaffe kunnskap om norsk natur og formidle den til samfunnet. Han har bidratt sterkt til å etablere flere institusjoner som i dag har en helt sentral plass i forskning og formidling på miljøfeltet.

Karl har hatt en rekke sentrale stillinger og verv i sin lange karriere. I 1988 ble han ansatt som den første direktøren i Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), der han spilte en viktig rolle i arbeidet med å utvikle instituttet som en uavhengig aktør. I 2004 ble han den første styrelederen i Artsdatabanken, og i 2006 den første styrelederen i Norsk Villreinsenter.

Selv om Karl i dag er pensjonist har han bl. a beholdt sitt verv som styreleder i Norsk Villreinsenter.