Fotråte også i Forollhogna


Eksempel på fotråte hos villrein. Foto: Kjell Handeland, Veterinærinstituttet

Eksempel på fotråte hos villrein. Foto: Kjell Handeland, Veterinærinstituttet

Seks av ti innleverte prøver fra jakta i høst har påvist fotråte også i Forollhogna. Tidligere er det påvist fotråte i Rondane, Nordfjella og i Knutshø. Prøvene er analysert ved Veterinærinstituttet. Dyr som halter kraftig utenom ordinær jakttid bør også tas ut, dersom dette kan skje uten at flokken/andre dyr blir unødig stresset. Dette er rådet fra Kjell Handeland, veterinær og leder av Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP). Les mer på nettsiden til Forollhogna villreinområde.