7944 villrein felt i 2014


Vellykket villreinjakt i Setesdal Austhei høsten 2013. Foto: Gjermund Semmen

Vellykket villreinjakt i Setesdal Austhei høsten 2013. Foto: Gjermund Semmen

7944 dyr ble felt under villreinjakta i høst. Av kvoten på totalt 20966 dyr gir dette en samlet fellingsprosent på 38 for villreinområdene i Sør-Norge. Flest dyr ble felt på Hardangervidda. Her ble 2588 dyr felt av kvoten på 9000. Dette gir en fellingsprosent på 28,6. I fjor var kvoten på Hardangervidda 7000 dyr (2087 dyr ble felt; 29,8 prosent felling). Forlenget jakttid i høst med 12 dager f.o.m. 1. okt. t.o.m. 12. okt. fikk avgjørende betydning for jaktresultatet i Norges største villreinområde.

Statistikken fra SSB viser at vi må helt tilbake til 1997 for å finne flere felte dyr enn i høst. Da var kvoten totalt på 20411 dyr. Av disse ble 8992 skutt (44 prosent i felling). SSB-statistikken viser fellinger tilbake til 1988. Kvoten for 24 år siden var 16183 dyr og fellingsresultatet hele 9686 dyr (60 prosent i felling).

Det er 23 villreinområder i Sør-Norge. Statistikken fra SSB viser følgende rangering målt etter antall felte dyr høsten 2014: Hardangervidda 2588, Snøhetta 852, Ottadalsområdet 753, Forollhogna 631, Nordfjella 522, Rondane 515, Setesdal Austhei 503, Knutshø 350, Setesdal Ryfylke 347, Sølnkletten 250, Norefjell-Reinsjøfjell 164, Fjellheimen 128, Våmur-Roan 74, Vest-Jotunheimen 67, Lærdal-Årdal 52, Brattefjell-Vindeggen 51, Blefjell 22, Tolga Østfjell 20, Førdefjella 18, Sunnfjord 17, Svartebotnen 10, Skaulen-Etnefjella 19 og Oksenhalvøya (0)

villrein.no – Arne Nyaas