Villreinen 2015 – årgang nummer 30


I månedsskiftet mai/juni neste år utgis årboka "Villreinen" for 30. gang. Arbeidet starter nå og fristen for å melde inn aktuelle saker til redaksjonen er 15. desember. Foto: Arne Nyaas

I månedsskiftet mai/juni neste år utgis årboka “Villreinen” for 30. gang. Arbeidet starter nå og fristen for å melde inn aktuelle saker til redaksjonen er 15. desember. Foto: Arne Nyaas

Villreinrådet i Norge står som utgiver av årboka “Villreinen”. I månedsskiftet mai/juni neste år kommer årboka for 30. gang. Fristen for å melde inn aktuelle saker til redaksjonen er 15. desember (last ned tidsplanen – pdf).

 

Det har skjedd ting i høst

Forløperen til “Villreinen” var “Hognareinen”, som ble utgitt for første gang i 1985 av Forollhogna villreinutvalg som “et utvidet årsmeldingstidsskrift for eget villreinområde“. Verken formann Tryggve Svergja eller sekretær Jon J. Meli ante rekkevidden av hva de satte i gang med. I fellesmøtet mellom villreinområdene på Lillehammer i juni 1985 fikk ei arbeidsgruppe i oppgave “å undersøke mulighetene for et fast meldingsblad for villreinområdene”. “Hognareinen” hadde blitt lagt merke til! Men ting tar tid og villreinutvalget i Forollhogna ble stående alene om 1986-utgaven, som i tillegg til stoff fra eget område, åpnet for informasjon fra andre villreinområder og fra Viltforskningens prosjekter på villreinsektoren. I tillegg fikk den sentrale villreinforvaltningen plass til orienteringer. Årboka het fortsatt “Hognareinen”, men navnet ble endret til “Villreinen” fra og med 1987-utgaven. 1986-utgaven regnes likevel som det første felles bladet utgitt av villreinområdene i Norge.

I perioden 1985 til 2003 ble “Hognareinen” utgitt 11 ganger. For fjorten dager siden kom den 12. utgaven. Dette kan du lese mer om på nettsiden til Forollhogna villreinutvalg: www.hognareinen.no   Årets utgave er et samarbeidsprosjekt mellom  villreinutvalget, villreinnemnda og nasjonalparkstyret. Målet fra nå av er årlige utgivelser “i god tid før jul”. Målgruppene for nyutgivelsen av Hognareinen skal, ifølge initiativtakerne, være “jegere, fiskere, turgåere, grunneiere/rettighetshavere, offentlig forvaltning, turister, hytteeiere og lokalbefolkning”.

“Villreinen 2015”

“Årboka Villreinen” trykkes i et opplag på 6000 eksemplarer og distribueres/selges i samtlige villreinområder i Sør-Norge, pluss på Svalbard. Årboka har stor anseelse og er den eneste som formidler ny kunnskap om grådyra i den norske fjellheimen. Undertegnede har hatt det redaksjonelle ansvaret for årboka de ti siste årene. Det som imponerer mest, er den store interessen som alle har for villreinens ve og vel, og ikke minst, den enestående “dugnadsånden” som bidragsyterne viser hvert eneste år før fristen går ut. Uten denne entusiasmen og rausheten hadde det vært umulig å gi ut årboka!

Ny som bidragsyter i 2015?

 Har du lyst til å bidra i “Villreinen 2015”? Teksten behøver ikke å være lang, men send gjerne med et bilde eller to. Har du lagt merke til undertittelen “Årbok med aktuelt stoff fra Fjell-Norge”? Du behøver nødvendigvis ikke å sende inn bidrag som har med grådyra å gjøre, men vi setter stor pris på at artikkelen og bildene har med fjellet og opplevelser å gjøre. Ta kontakt med undertegnede dersom du lurer på noe.

 

villrein.no – Arne Nyaas