Meget god felling i Nordfjella


Av kvoten på 1200 dyr ble 522 felt under villreinjakta i Nordfjella i høst. Jaktresultatet (43,4 prosent felling) er det beste siden slutten av 1990-tallet. Foto: Aurland Fjellstyre

Av kvoten på 1200 dyr ble 522 felt under villreinjakta i Nordfjella i høst. Jaktresultatet (43,4 prosent felling) er det beste siden slutten av 1990-tallet. Foto: Aurland Fjellstyre

Årets jaktresultat i Nordfjella villreinområde er det beste på mange år. Av kvoten på 1200 dyr ble 522 felt. Dette ga en fellingsprosent på 43,5. “Ein må heilt attende til slutten av 1990-talet for å finna høgare fellingstal i området. Fint vér under jakta var nok medverkande til det gode resultatet. Best jakt hadde Aurland, med 172 felte dyr – 54,4 prosent av kvoten”, påpeker sekretær Harald Skjerdal i pressemeldingen fra villreinutvalget.

Til sammen ble det i løpet av jakta felt 237 hanndyr og 285 hunndyr, med følgende fordeling sonevis: 316 dyr i sone 1 (nord for Fv 50) og 206 dyr i sone 2 (sør for Fv 50). Av dyrene som ble felt i sone 1, var det 6 tamrein fra Filefjell reinlag (tre i Hemsedal, en i Ål, en i Aurland og en i Lærdal). I tillegg ble det felt to dyr med GPS-sendere (nr. 15 og nr. 34).

I pressemeldingen opplyses det at slaktevektene viste en nedgang sammenlignet med tidligere år, særlig for simlekalver og simler. “Kanskje vart sommaren i år for varm for eit arktisk dyr som villreinen er?” undres sekretæren i villreinutvalget.

 

Last ned: Pressemeldingen fra Villreinutvalet for Nordfjella (pdf) og NordfjellaFelling2014 (pdf)

 

villrein.no – Arne Nyaas