Villreinrådets fagdager i 2018


Fagdagen_2017.jpg

Villreinrådets fagdager den 7.-8. juni 2018 er under planlegging, og vi setter stor pris på forslag til tema eller andre innspill rundt dette arrangementet. Styret i Villreinrådet har foreløpig diskutert om fagdagene skal holdes på Geilo. Videre har diverse temaer vært luftet, men ingenting er konkludert så kom gjerne med forslag, slik at vi kan ta det med i diskusjonen i neste styremøte 6. – 7. desember. 

Ellers så kan det sies om fagdagene at det har vært god interesse helt siden den første, rene fagdagen ble arrangert i 2014. Da var overordnet tema «forstyrrelser». I 2015 var det klima og klimaendringer som var temaet, i 2016 alt fra forhistorisk tid til fremtiden – og i år tok naturlig nok CWD en betydelig plass.

Oppfordringen er derfor å komme med forslag eller innspill – både til tema, foredrag og foredragsholdere på fagdagen. Forslag kan sendes sekretær for Villreinrådet, Christian Hillmann.


villrein.no – Fred Ivar Aasand