Villrein og ferdsel på Hardangervidda


Foto: Sofie Selvaag

Foto: Sofie Selvaag

Norsk villreinsenter Nord arrangerte i 2009 et seminar om villrein og ferdsel på Hjerkinn. Seminaret kom i kjølvannet av “Villrein og Samfunn”. Mye har skjedd siden den gang og det er for tiden en rekke pågående prosjekter, som synliggjør behovet for et nytt seminar.

Les NVS Rapport 2/2009 her.

Det nærmer seg ti år siden den gang og mye har som sagt skjedd i arbeidet med norske villreinområder. Regionale planer med tilhørende kunnskapsgrunnlag, Europeiske villreinregioner, utvikling av besøksstrategier for verneområder og igangsatte verdiskapingsprosjekt er eksempler på dette.

På Hardangervidda er den regionale planen under rullering og skal til sluttbehandling i 2019. Verneområdeforvaltinga (fylkesmenn og lokale tilsynsutval) jobber med besøksstrategi for verneområdene som skal sluttføres innen utgangen av 2018. Verdiskapingsprosjektet «Velkommen til villreinfjellet» er i sluttfasen av sitt forprosjekt, og i tillegg arbeider Statens vegvesen med oppgradering av Nasjonal turistvei over Hardangervidda langs Rv7.

Kunnskap om effektene av menneskelig ferdsel på villrein er et viktig tema og helt sentralt i arbeidet med alle de ovennevnte prosessene. Norsk institutt for naturforsknings (NINA) ferdselsprosjekt på Hardangervidda har nå hatt tre sesonger med datainnsamling og går for fullt inn analyseperioden i løpet av denne høsten.

Med bakgrunn i disse prosessene og kunnskapsinnsamlinga som pågår, inviterer Norsk villreinsenter Sør i samråd med Fylkesmannen i Hordaland og Miljødirektoratet til seminaret “Villrein og ferdsel på Hardangervidda”. Seminaret skal avholdes på Vestlia Resort på Geilo 25.-26.oktober. Seminaret inngår som del av datainnsamlinga i NINAs ferdselsprosjektet, og det er vesentlig at viktige resultat fra seminaret skal kunne presenteres i en seminarrapport i etterkant av seminaret.

Fristen for påmelding gikk egentlig ut den 10. oktober, men det er noen ledige plasser for de som er interessert. Kontakt Lena Romtveit for mer informasjon og ev. påmelding: lena.romtveit@villrein.no / 415 15 616.

Les mer i et tidligere invitasjonsskriv her.

villrein.no – Anders Mossing