Vil du bli naturveileder?


Norsk villreinsenter Sør søker nå etter en ny medarbeider. Foto: NINA/autokamera

Norsk villreinsenter Sør søker nå etter en ny medarbeider. Foto: NINA/autokamera

Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu har i dag fire faste ansatte, og søker nå etter en naturveileder som femte person på laget. Sentrale oppgaver er blant annet naturformidling, veiledning og informasjonsarbeid.

Norsk villreinsenter Sør er en av to driftsenheter i Stiftelsen Norsk villreinsenter. Vi er lokalisert i et forvaltningsknutepunkt på Skinnarbu og samlokalisert med Statens naturoppsyn, verneområdeforvaltning og besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda.

Vil du vite mer om stillingen få også med deg programmet Norge Nå på NRK i kveld kl. 20.25.

Vi søker etter personer som har interesse for og helst erfaring fra naturveiledning. Du bør ha høyere utdanning, fortrinnsvis med pedagogikk og/eller naturvitenskaplige fag i fagkretsen, men bred pedagogisk erfaring kan erstatte formelle krav. Vi håper du er fleksibel og utadvendt, og har gode evner til samarbeid, nettverksbygging og til å arbeide selvstendig og målrettet. Noe reising er påkrevd.

Les hele utlysningsteksten her.

For mer informasjon, kontakt daglig leder Marianne Singsaas, tlf. 99 46 37 64 eller marianne.singsaas@villrein.no. Søknadsfristen er 17. februar 2019.

villrein.no – Anders Mossing