Velkommen til Forollhogna-konferansen 2019


Forollhogna-konferansen 2019 er i Ålen og går av stabelen mandag 28. januar. Foto: Inger Grøtli

Forollhogna-konferansen 2019 er i Ålen og går av stabelen mandag 28. januar. Foto: Inger Grøtli

Mandag 28. januar kl. 10 – 16 arrangeres Forollhogna-konferansen 2019 i Hovet, Ålen. Programmet for konferansen er nå klart og inneholder mange spennende innlegg om både naturverdier, kulturarv og lokal verdiskaping.

Konferansen er åpen for alle interesserte og er en viktig møteplass for utveksling av kunnskap, idèer og erfaringer. Arrangør er nasjonalparkstyret for Forollhogna i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Holtålen kommune. Fylkesmann i Trøndelag, Frank Jenssen, kommer og åpner konferansen formelt. I tillegg kommer en rekke kjente innledere som Per Jordhøy og Bolette Bele.

Les invitasjon og program her.

Påmelding skjer til Holtålen kommune pr. telefon 72 41 76 00 eller epost@holtalen.kommune.no innen 23. januar, men gjerne så raskt som mulig.

villrein.no – Anders Mossing