Vanskelige forhold på vinterbeite


Vinteren er en flaskehals for villreinen. De senker aktivitetsnivået for å spare energi. Foto: Anders Mossing

Vinteren er en flaskehals for villreinen. De senker aktivitetsnivået for å spare energi. Foto: Anders Mossing

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane skriver på sine nettsider at skiløpere i Vest-Jotunheimen nå bør ta spesielt hensyn til villreinen. En spesiell vinter har gitt mye isdannelse på lavrabbene, både her og i andre villreinområder.

Hurrungane i Sørvest-Jotunheimen er et populært toppturområde, men også der villreinstammen i området har mesteparten av sine vinterbeiter. Vinterstid finner reinen stort sett føde, i form av lav, på avblåste rabber. Er snøen løs, kan reinen også grave ganske dypt. I år er situasjonen spesiell. Vekslende mildvær og frost har gjort at det har dannet seg et hardt isdekke på rabbene, og vanskelige snøforhold generelt.

Det er Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre som har laget pressemeldingen, der de bl. a. ber skifolket om å finne alternative ruter og utsette turen til Hurrungane. Les mer her.


Isdannelse på lavrabbene gjør de tilnærmet utilgjengelige for reinen. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Tilsvarende situasjoner er beskrevet også i andre villreinområder, deriblant Lærdal-Årdal og Nordfjella. Rein-Arne Golf er oppsyn i Statens Naturoppsyn og har sett det med egne øyer. Mildværet som kom i januar har gjort vinterbeitene i store deler av Lærdal-Årdal utilgjengelige for reinen. Det samme kan nok sies om nordlige og vestlige deler av Nordfjella.

“Eg har aldri i min periode i fjellet sett så mykje nedising av reinsbeita. Det ligg eit tjukt lag over nærast alle lavmatter”, sier Golf.


Bildet viser en lavrabb, kraftig nediset. Foto: Rein-Arne Golf.

Bildet viser en lavrabb, kraftig nediset. Foto: Rein-Arne Golf.

Rådene fremover må være at turfolket unngår de viktigste vinterbeiteområde, og viser spesielt hensyn hvis de skulle treffe på rein. Skal man på tur bør man snakke med lokalkjente, for å kunne ta disse hensynene. Forholdene vil nok være litt ulike fra delområde til delområde. Samtidig er det håp om at isen kan brytes endel ned ettersom solas innvirkning øker utover vinteren.


Rein som blir skremt forbruker mye unødig energi. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Rein som blir skremt forbruker mye unødig energi. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

villrein.no – Anders Mossing