Ulv jakter villrein i Rondane Sør


Utsnitt av en større fostringsflokk i Rondane Sør, fotografert 2. juli 2015. Foto: Arne Nyaas

Utsnitt av en større fostringsflokk i Rondane Sør, fotografert 2. juli 2015. Foto: Arne Nyaas

Hans Bondal, leder i villreinutvalget i Rondane Sør, ber Miljødirektoratet omgående sette inn helikopter i jakten på en eller flere ulver som jager villrein. I området er det allerede gitt skadeforebyggende fellingstillatelse.

Brevet sendte Bondal i går. Bondal opplyser at en ulv er observert i området en rekke ganger, jagende etter reinsflokker.

– Som de fleste også bør vite, er det akkurat i disse dager at kalvinga i våre områder foregår. I vårt villreinområde foregår kalvinga normalt i tida fra cirka 15. mai og ut måneden. En vill ulvejakt på drektige simler, eller for den del på simler med nyfødte kalver, er neppe noe gode hverken for simler eller nyfødte kalver. Det er senest i dag sett ulv jagende på en fostringsflokk på cirka 100 dyr. I denne flokken ble det bare sett tre kalver, nå når kalvinga stort sett burde være over. Fjelloppsynet har også vært i fjellet i dag og konstatert at kalvinga tilsynelatende synes å være avsluttet, opplyser Bondal.

– Hva hjelper det med flytting av stier og skiløyper, flytting av DNT-hytter (eksempelvis Breitjønnbu som stod nettopp i det området som ulven herjer i nå) og restriksjoner stopp/parkering langs fylkesvei 27, om ulven skal kunne herje fritt i villreinflokkene, attpåtil midt i kalvingstida? spør en sterkt frustrert utvalgsleder i brevet til Miljødirektoratet.

Rondane Sør har de siste årene hatt en kraftig nedgang i villreinbestanden, men har så langt ikke greid å forklare hvorfor.

– Vi har hatt våre mistanker, og vi har, fra og med i fjor, gjort spedte forsøk på å finne svaret, opplyser utvalgslederen i Rondane Sør.

 

villrein.no – Arne Nyaas