Stenger hytter for utleige på grunn av villreinen

Stenger hytter for utleige på grunn av villreinen

Bakketjønnhytta lengst vest i Øvre Numedal Statsallmenning Foto: Sten-Rune Jensen

Publisert: 16.12.2021

Øvre Numedal Fjellstyre (ØNF) har vedtatt å stenge hyttene dei har på Hardangervidda – dvs. innafor området til Øvre Numedal Statsallmenning – for utleige frå og med desember 2021 fram til sommarsesongen 2022. Styret i ØNF har sett på moglege tiltak for av avgrense ferdselen i villreinfjellet i vinter og har kome fram til at dei vil stenge alle hyttene sine for utleige med unntak av nødvendig transport eller vedlikehald. Fjellstyret ynskjer på denne måten å bidra til ein felles dugnad på Hardangervidda for å gje villreinen ro i vinterfjellet og betre villreinens arealbruk. Det blir heller ikkje opna for vinterjakt på rype i januar og februar i Øvre Numedal Statsallmenning. Dei seks hyttene det gjeld er Ribbohæ, Bakketjønn, Grønenuten, Kolven, Jegerbu og Vegarhovd.

Dette er området rett sør for Stigstuv turisthytte på flataste Hardangervidda der to av hyttene til Øvre Numedal Fjellstyre ligg: Ribbohæ og Bakketjønnhytta. Foto: Kjell Bitustøyl

Villrein.no – Kjell Bitustøyl