Søker ny daglig leder til Skinnarbu


Norsk villreinsenter Sør har kontorsted på Skinnarbu, der vi er samlokalisert med Hardangervidda nasjonalparksenter, Statens naturoppsyn og verneområdeforvalteren for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde. Foto: Anders Mossing

Norsk villreinsenter Sør har kontorsted på Skinnarbu, der vi er samlokalisert med Hardangervidda nasjonalparksenter, Statens naturoppsyn og verneområdeforvalteren for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde. Foto: Anders Mossing

Stiftelsen Norsk villreinsenter søker nå etter ny daglig leder ved Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu. Vi tilbyr en utfordrende og spennende jobb knyttet til villreinfjellene.

Vår daglige leder går over i ny stilling, og vi søker derfor hennes erstatter i en fast, 100 % stilling. Den som tilsettes vil få som hovedoppgave å være med på å videreutvikle villreinsenteret som et nasjonalt tyngdepunkt innen rådgiving, dokumentasjon, verdiskaping, formidling og naturveiledning med fokus på å sikre framtida til våre villreinstammer.

Stiftelsen Norsk villreinsenter ble opprettet i 2006 og har en nøkkelrolle i arbeidet for å sikre villreinstammene og villreinområdene. Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, og Norge har et særskilt ansvar for å sikre framtida for Europas siste villreinstammer og deres leveområder. Stiftelsen har to driftsenheter på Skinnarbu og Hjerkinn.

Se fullstendig utlysningstekst her.

Skriftlig søknad sendes post.sor@villrein.no innen 15. desember 2019. Spørsmål om stillingen kan rettes styreleder Stein Lier-Hansen (995 41 938) eller daglig leder Marianne Singsaas (994 63 764).

villrein.no – Anders Mossing