Skal kartlegge omfanget av CWD i Norge


Alle villreinjegere i Nordfjella (kvote på 900 dyr), 100 jegere på Hardangervidda og 100 jegere i Forollhogna (bildet) skal i høst levere hodet av felt dyr. Foto: A. Nyaas

Alle villreinjegere i Nordfjella (kvote på 900 dyr), 100 jegere på Hardangervidda og 100 jegere i Forollhogna (bildet) skal i høst levere hodet av felt dyr. Foto: A. Nyaas

I løpet av jakta i høst skal Norsk institutt for naturforskning (NINA) samle inn hoder fra elg, hjort og villrein i utvalgte overvåkingsområder for å kartlegge forekomsten av chronic wasting disease (CWD) i Norge. 

Hoder fra all villrein som felles i Nordfjella villreinområde, skal samles inn. Årets jaktkvote i Nordfjella er på 900 dyr. I tillegg skal 100 dyr fra Hardangervidda og 100 dyr fra Forollhogna undersøkes. De som skal samle inn hoder på Hardangervidda og i Forollhogna, får beskjed i forbindelse med utdelingen av jaktkort.

NINA presiserer: Chronic wasting disease (CWD) er en smittsom prionsykdom som kan ramme hjortedyr. Sykdommen ble første gang påvist i Norge våren 2016. Først på en villrein i Nordfjella og deretter på to elger i Selbu. Sykdomstegn er blant annet avmagring og unormal oppførsel, men hjortedyr kan også ha CWD uten å vise sykdomstegn. CWD er dødelig for dyret. Forekomsten av CWD i Norge skal nå kartlegges.

 

Informasjonsmøter i Aurland og Ål
Villreinutvalet for Nordfjella i samarbeid med Villreinnemnda for Nordfjella/Fjellheimen og Norsk institutt for naturforskning oppfordrer alle villreinjegere som har fått tildelt jaktkort i høst, om å møte på informasjonsmøtene i neste uke. Mandag 15. august er det møte i Aurland for villreinjegere bosatt i/med kort i Lærdal, Aurland og Årdal kommuner. Tirsdag 16. august er det møte på Torpomoen i Hallingdal for jegere bosatt i/med kort i Hemsedal, Ål og Hol kommuner. Møtene starter kl. 19.00  Last ned møteinvitasjonen (pdf).

På informasjonsmøtene skal Miljødirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NINA orientere om prionsykdommen CWD – og svare på spørsmål fra jegerne. I tillegg blir det orienteringer om opplegget i forbindelse med innsamlingen av prøver – og generell informasjon om årets villreinjakt.

 

villrein.no – Arne Nyaas