Søk tiltaksmidler i Snøhetta og Knutshø


FIAasand_foto.jpg

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø disponerer midler som kan brukes til tiltak som styrker forvaltningen av villreinstammene, styrker kunnskapen om villreinens arealbruk i både nåtid og fortid – og ikke minst, som fremmer befolkningens forståelse og kunnskap om villreinens bruk av fjellområdene.  Nå oppfordres interesserte om å søke.

Søknadsfrist er 1. april 2018.

Les mer


villrein.no – Fred Ivar Aasand