Lyst på sesongjobb ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn?

Stiftelsen Norsk villreinsenter har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjella i Norge. Stiftelsen har to driftsenheter: Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune, og Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn i Dovre kommune.

 

Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn søker med dette etter naturveileder for sommersesongen 2018.
 

Arbeidsoppgaver:
– Naturveiledning ved viewpoint SNØHETTA
– Enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver

Vi tilbyr:
Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
– Opplæring
– Husvære            

Ønskelige kvalifikasjoner:
– God formidlingsevne
– Gode språkkunnskaper
– Naturfaglig bakgrunn
– Evne til å jobbe selvstendig
– Førerkort kl. B

For nærmere opplysninger kontakt daglig leder Raymond Sørensen, tlf. 916 23 715, raymond.sorensen@villrein.no

Ønska oppstart er 18. juni, og naturveilederstillinga varer fram til 30. september. Mer informasjon finner du på nettsida vår. Her følger link til info om Besøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA.

Søknad med CV sendes innen 23. mars til Norsk villreinsenter Nord, Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn, eller på e-post til raymond.sorensen@villrein.no