Søk tiltaktsmidler i Snøhetta og Knutshø

Søk tiltaktsmidler i Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø disponerer midler som kan brukes til tiltak som styrker forvaltningen av villreinstammene, styrker kunnskapen om villreinens arealbruk i både nåtid og fortid – og ikke minst, som fremmer befolkningens forståelse og kunnskap om villreinens bruk av fjellområdene. Nå oppfordres interesserte om å søke.

villrein.no – Fred Ivar Aasand