Sesongjobb ved Norsk Villreinsenter på Hjerkinn?

Stiftelsen Norsk Villreinsenter har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. Stiftelsen har to driftsenheter: Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune, og Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn i Dovre kommune.

 

Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn søker etter naturveileder for juli, august og september 2016.

 


viewpoint SNØHETTA

viewpoint SNØHETTA

Arbeidsoppgaver:
–        Naturveiledning ved viewpoint SNØHETTA
–        Enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver

Vi tilbyr:
–        Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
–        Opplæring
–        Husvære            

Ønskelige kvalifikasjoner:
–        God formidlingsevne
–        Gode språkkunnskaper
–        Naturfaglig bakgrunn
–        Evne til å jobbe selvstendig
–        Førerkort kl. B

For nærmere opplysninger kontakt daglig leder Jo Skorem, 950 54 755, jo.skorem@villrein.no, eller naturveileder Espen Rusten, 905 31 307, espen.rusten@miljodir.no.

Mer informasjon om Villreinsenteret finner du her på nettsida vår. Trykk her for link til sida om viewpoint SNØHETTA.

Søknad med CV sendes innen 1. april til Norsk Villreinsenter, Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn, eller på e-post til jo.skorem@villrein.no.