Opptak fra seminar om "Villrein, ferdsel og allemannsretten"

22. april på NMBU, Ås

Publisert: 24.1.2024 // Oppdatert 30.04.2024 // Tekst: Tor Punsvik og Karina Gjerde // Foto: Anders Mossing

22. april ble kunnskapsseminaret om villrein, fersel og allemannsretten arrangert på Ås. Under finner du lenker til opptak av foredragene og du kan laste ned presentasjonene. Hvis du ikke får opp videoene må du godta cookies for nettsiden. Eller du kan gå direkte til spillelisten med alle videoene på youtube her. 

Bak arrangementet stod Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Villreinrådet i Norge, Norges Fjellstyresamband, Agder fylkeskommune og Tankesmia Pan. Arrangørene samarbeider også med SPOR Natur og Reiseliv, Den Norske Turistforening, Statsforvalteren i Innlandet og Norsk Villreinsenter.

Kunnskapsseminar om villrein, ferdsel og allemannsretten

Dato: Mandag 22. april 2024 

Velkommen til NMBU og NMBUs rolle i fjellforvaltninga

Ågot Aakra, Dekan MINA 

Bakgrunn og mål for seminaret

Tor Punsvik, Tankesmia Pan

Stortingsmeldingen om villrein

Torbjørn Lange, Klima og miljødepartementet

Last ned presentasjonen her

Betydningen av allemannsretten og friluftslivet

Bente Lier, Norsk Friluftsliv

Last ned presentasjonen her

Tiltaksplanene for villreinområdene

Karen Lone, Miljødirektoratet

Last ned presentasjonen her

Villreinens økologi: Hvorfor er ferdsel en så stor utfordring?

Leif Egil Loe, NMBU

Last ned presentasjonen her

Villreinens arealbruk og dokumenterte effekter av ferdsel – hva vet vi?

Vegard Gundersen, NINA

Last ned presentasjonen her

Endringer i friluftsliv og reiseliv i fjellet: Brukervolum og brukermangfold

Stian Stensland, NMBU

Last ned presentasjonen her

Video av reinsdyr ved turiststi

Film av Jan Øvregård

Mulighetsrommet for reiseliv i villreinfjellet – er det umulige mulig?

Ole Erik Bjørnstadhaugen, Nasjonalparkriket

Last ned presentasjonen her

Regional plan som virkemiddel – med fokus på hytteplanlegging i villreinområdenes randsoner.

Knut Bjørn Stokke, NMBU

Last ned presentasjonen her

Verneområdeforvaltning i Norge, liberal eller streng, konsekvenser for vern av villrein?

Øystein Aas, NMBU // Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning

Last ned presentasjonen her

Juridiske hjemler for ferdselsregulering

Gunnhild S. Solli, Ingrid Wang Larsen, Fredrik Holth, NMBU

Last ned presentasjonen her

Informasjon og andre «myke» virkemidler – virker de/hva skal til for at de virker?

Sofie Selvaag, NINA og Øystein Aas, NINA/NMBU

Last ned presentasjonen her

DNTs erfaringer og vurderinger av tiltaksplanene

Dag Terje Klarp Solvang, DNT

Last ned presentasjonen her

Panelsamtale i dialog med salen: Kunnskaps-basert politikk – hvor går veien videre?

Samtaleledere: Tor Punsvik og Øystein Aas Panel: Leif Egil Loe, NMBU. Bente Lier, Norsk Friluftsliv. Torbjørn Lange, Klima- og miljødepartementet.