Sekretærsamling på Biri


Sekretær for villreinnemnda for Setesdalsområdet, Jarle Lunde. Foto: Anders Mossing

Sekretær for villreinnemnda for Setesdalsområdet, Jarle Lunde. Foto: Anders Mossing

14.-15. mars ble det gjennomført en “lunsj til lunsj”-samling for landets villreinnemndssekretærer og representanter fra koordinerende fylkesmenn på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Målsetningen var felles oppdatering og erfaringsutveksling på tvers av områdegrenser.

Seansen var arrangert av Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter. Slike samlinger har man avholdt med jevne mellomrom, sist for to år siden. Norges 23 villreinområder er tildels ganske forskjellige, men arbeidsoppgavene som er tillagt villreinnemndene og utfordringene de står ovenfor er allikevel like. Deltakerne selv kommuniserer at de er fornøyd med denne felles møtearenaen.

Program dag 1 (med presentasjoner)

Saken fortsetter etter bildet


Sekretær for villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell, Martine Hamnes og Erik Lund fra Miljødirektoratet. Foto: Anders Mossing

Sekretær for villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell, Martine Hamnes og Erik Lund fra Miljødirektoratet. Foto: Anders Mossing

Program dag 2 (med presentasjoner)


Sekretær for villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, Marit Vorkinn og sekretær for villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen og villreinnemnda for Sogn og Fjordane, Siri Wølneberg Bøthun. Foto: Anders Mossing

Sekretær for villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, Marit Vorkinn og sekretær for villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen og villreinnemnda for Sogn og Fjordane, Siri Wølneberg Bøthun. Foto: Anders Mossing

villrein.no – Anders Mossing