Årets villreinfoldere er klare


De nye folderne er klare, med mye god informasjon til reinsjegerne. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

De nye folderne er klare, med mye god informasjon til reinsjegerne. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Nå er årets informasjonsfoldere til villreinjegerne klare. Det er Miljødirektoratet, Statens Naturoppsyn og Norsk villreinsenter som står for produksjonen.

Nytt av året er at folderen kun tilgjengeliggjøres for nedlastning digitalt, og ikke på trykk som tidligere år. Noen villreinutvalg har ønsket å komme ut med spesifikk informasjon for sitt villreinområde. Dette gjelder Hardangervidda, Setesdal Austhei, Setesdal Ryfylke, Fjellheimen, Snøhetta og Knutshø. For alle andre områder er det utarbeidet en generell folder.

Folderne inneholder nyttig informasjon du som villreinjeger trenger, så som jaktutøvelse, forberedelser, relevante regler og kontaktinformasjon til oppsyn. Det skal spesielt nevnes god informasjon om prøveinnsamling i forbindelse med jakt, derav innsamling for å kartlegge forekomst og utbredelse av skrantesjuke. Til det siste skal også nevnes at Norsk villreinsenter har utarbeidet en egen underside på villrein.no med all relevant informasjon om prøveinnsamling for skrantesjuke i forbindelse med villreinjakt. Se www.villrein.no/cwd for mer informasjon.

Alle folderne kan lastes ned via villrein.no på de områdevise undersidene. Klikk her for å finne ditt område, eller last ned den generelle folderen her.

villrein.no – Anders Mossing