Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen deler ut midler


Penger, vifte.jpg

Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen lyser ut middel til villreintiltak. Villreinnemnda har kr 212.534,- til utdeling i 2019, søknadsfrist er 20.10.19.

Tilskot til villreintiltak er innbetalte fellingsavgifter for villreinjakt som blir ført tilbake til det einskilde villreinområde. Middel kan bli brukt til tiltak som:

  1. Styrker forvaltninga av villreinstamma.

  2. Styrker kunnskapen om villreinen sin arealbruk i både nåtid og fortid.

  3. Fremmar befolkninga sin forståing og kunnskap om villreinen sin bruk av fjellområda.


Illustrasjon, høst i villreinfjellet. Foto: Ingrid Sønsterud Myren, Norsk villreinsenter

Illustrasjon, høst i villreinfjellet. Foto: Ingrid Sønsterud Myren, Norsk villreinsenter

Søknad skal innehalde målsetting og beskriving av tiltaket, budsjett (kostnadar og finansiering) og tidsramme for gjennomføring, namn og kontonummer til søker.

 

Send søknaden til: 

Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen
Moavegen 30
2690 Skjåk

E-post: tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

 

villrein.no – Ingrid Sønsterud Myren