Åpne informasjons- og dialogmøter


Ellen Korvald er prosjektansvarlig fra Buskerud fylkeskommune. Hun er en av de som kommer på de åpne møtene. Foto: Anders Mossing

Ellen Korvald er prosjektansvarlig fra Buskerud fylkeskommune. Hun er en av de som kommer på de åpne møtene. Foto: Anders Mossing

Buskerud fylkeskommune har på vegne av Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet fått innvilget midler til et forprosjekt fra Miljødirektoratets program “Villreinfjellet som verdiskaper”. I samband med dette inviteres det til en serie åpne møter rundt Hardangervidda og Nordfjella.

Prosjektet har fått navnet “Velkommen til villreinfjellet” og har som mål å utvikle “villreinfjellet” som begrep og gjennom det gi grunnlag for verdiskaping  rundt Hardangervidda og Nordfjella. I møtene vil prosjektet bli gitt en mer detaljert presentasjon, samt at fylkeskommunen forteller om hva de kan bistå med. Målgruppen er reiselivsaktører, grunneiere, rettighetshavere og alle andre som kan være opptatt av den unike villreinhistorien.

De åpne møtene er:

  • 11. april – Norsk villreinsenter Sør, Skinnarbu, kl. 13.30-16.00
  • 12. april – Dr. Holms, Geilo, kl. 13.30-16.00
  • 16. april – Ullensvang Hotell, kl. 10.00-12.30
  • 2. mai – Kommunehuset i Lærdal, kl. 18.30-21.00

Les mer i vedlagte invitasjon og meld deg på!

Les mer om verdiskapingsprogrammet “Villreinfjellet som verdiskaper” (villrein.no)

villrein.no – Anders Mossing