Åpent møte i Lærdal


Møtet i Lærdal er åpent for alle. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Møtet i Lærdal er åpent for alle. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Buskerud fylkeskommune har på vegne av Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet fått innvilget midler til et forprosjekt fra Miljødirektoratets program “Villreinfjellet som verdiskaper”. I samband med dette har det vært avholdt en serie åpne informasjons- og dialogmøter rundt Hardangervidda og Nordfjella. Onsdag 2. mai står Lærdal for tur.

Prosjektet har fått navnet “Velkommen til villreinfjellet” og har som mål å utvikle “villreinfjellet” som begrep og gjennom det gi grunnlag for verdiskaping  rundt Hardangervidda og Nordfjella. I møtene vil prosjektet bli gitt en mer detaljert presentasjon, samt at fylkeskommunen forteller om hva de kan bistå med. Målgruppen er reiselivsaktører, grunneiere, rettighetshavere og alle andre som kan være opptatt av den unike villreinhistorien.

Møtested og klokkeslett er henholdsvis kommunehuset i Lærdal og 18.30-21.00.

Les mer i vedlagte invitasjon og meld deg på!

Les mer om verdiskapingsprogrammet “Villreinfjellet som verdiskaper” (villrein.no)

villrein.no – Anders Mossing