Oppløftende kalvetelling i Nordfjella


Årets kalvetelling i Nordfjella ble gjennomført den 20. juli. Tellinga viste 54,5 kalver per 100 simle/ungdyr - som er et meget godt resultat. Illustrasjonsfoto (hvor kalver er merket med gult): Arne Nyaas

Årets kalvetelling i Nordfjella ble gjennomført den 20. juli. Tellinga viste 54,5 kalver per 100 simle/ungdyr – som er et meget godt resultat. Illustrasjonsfoto (hvor kalver er merket med gult): Arne Nyaas

Rettighetshaverne i Nordfjella har all grunn til å være fornøyd med årets kalvetelling som ble gjennomført med småfly onsdag 20. juli. I alt tretten flokker på til sammen 2254 dyr ble fotografert av mannskapet i flyet. Opptellinga ga følgende resultat: 279 bukker, 1278 simle/ungdyr og 697 kalver. Dette tilsier 54,5 kalver per 100 simle/ungdyr. 

Resultatet av kalvetellingene i de faste overvåkingsområdene Forollhogna, Knutshø, Snøhetta Øst, Snøhetta Vest, Reinheimen, Rondane Nord, Rondane Sør, Hardangervidda og Setesdal Ryflylkeheiene er ennå ikke kjent. Flokkene er fotografert, men Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ennå ikke publisert resultatet. Ved tilsvarende kalvetelling i disse områdene i fjor toppet Forollhogna med 59,1 kalver per 100 simle/ungdyr. “Nest best” var Rondane Sør med 49,1 kalver per simle/ungdyr.

Se årets resultat i Nordfjella (pdf)

 

Alltid oppdatert informasjon i “Villreinen”

Overvåkingen av villrein publiseres årlig i årboka “Villreinen”. Til opplysning: Resultatet av kalvetellingene og strukturtellingene i 2015 står på side 70 – 71 i “Villreinen 2016”.  Ikke abonnent? Bestill årboka, du også.

 

villrein.no – Arne Nyaas