Heidi Vognild og Are Endal Rognes er nå ansatt som naturveiledere ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn

Heidi Vognild og Are Endal Rognes er nå ansatt som naturveiledere ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn.

Heidi Vognild (41) har hovedfag i biologi, samt praktisk pedagogisk utdanning. Heidi jobber for tiden som lærer og er engasjert på flere fronter. Hun er oppvokst i Oppdal og nå bosatt i Lesja, og kjenner dermed godt til både Dovrefjell og villrein.

Are Endal Rognes (29) har mastergrad i naturforvaltning. Are jobber for tiden som miljøkontrollør. Han har erfaring som fjelloppsyn og er interessert i bla. jakt, fiske og friluftsliv. Han kommer fra Støren og er nå bosatt i Oppdal.

Vognild og Rognes ser begge fram til å jobbe med naturformidling knyttet til villrein og fjell til ulike grupper.


Heidi Vognild. Foto: privat

Heidi Vognild. Foto: privat


Are Endal Rognes. Foto: privat

Are Endal Rognes. Foto: privat

Sentrale arbeidsoppgaver for de to naturveilederne vil blant annet være naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene, der både skoleverket og reiselivet er viktige målgrupper. Videre skal naturveilederne utarbeide informasjons- og undervisningsmateriell, stå for kursvirksomhet og tilrettelegging og delta i villreinsenterets samlede virksomhet og utvikling.

Tidligere er det naturveiledere ansatt i Statens naturoppsyn (SNO) som har ivaretatt naturveiledningen ved blant annet Villreinsenteret på Hjerkinn. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 flyttet Regjeringen bevilgningene til naturveiledning fra SNO til besøkssentrene/kompetansesentrene.

 

Naturveilederne vil være operative til våren når veiledningssesongen starter for fullt. De vil ta imot både skoleklasser og andre grupper. Ta kontakt med daglig leder Raymond Sørensen (raymond.sorensen@villrein.no / tlf. 916 23 715), dersom noen ønsker å høre om muligheter for formidlingsopplegg.

 

Vi ønsker Heidi og Are velkommen som naturveiledere ved Norsk villreinsenter og ser fram til samarbeidet!

 

 

villrein.no – Ingrid Nerhoel