Ny forvaltningsplan for moskus – høring


I forslaget til ny forvaltningsplan for moskus på Dovrefjell foreslås det ingen endringer i kjerneområdet som er på 340 kvadratkilometer. Og bestanden bør ikke overstige 200 vinterdyr. Foto: Høringsnotatet

I forslaget til ny forvaltningsplan for moskus på Dovrefjell foreslås det ingen endringer i kjerneområdet som er på 340 kvadratkilometer. Og bestanden bør ikke overstige 200 vinterdyr. Foto: Høringsnotatet

Moskusbestanden på Dovrefjell er en attraksjon, og det er et politisk ønske å beholde den viltlevende bestanden på cirka 200 vinterdyr. I forslaget til ny forvaltningsplan – med høringsfrist 1. juni 2017 – er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag særlig interessert i å få synspunkter på hvordan dagens kjerneområde for moskus fungerer i forhold til ivaretakelse av villreinens behov. Fylkesmannen er også særlig interessert i få få synspunkter på hvordan sykdomsutfordringene hos moskusen kan reduseres. Høringsfristen er satt til 1. juni 2017.

 

Høringsbrevet (pdf)  og forslaget til ny forvaltningsplan (pdf) ligger her:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Sor-Trondelag/horinger/Ny-forvaltningsplan-for-moskus-pa-Dovrefjell-/

 

 

 

 

villrein.no – Arne Nyaas