NJFF vil ha skarpere villreinfokus


NJFF vil ha skrapere fokus på villrein i sitt videre arbeid. Foto: Anders Mossing

NJFF vil ha skrapere fokus på villrein i sitt videre arbeid. Foto: Anders Mossing

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) vedtok at de vil skjerpe innsatsen som villreinens forsvarer under landsmøtet sist helg. Det var NJFF Hedmark som tok initiativ og brakte saken frem for landsmøtet.

Det vises til Norges særlige ansvar for å ta vare på villreinen, men også at presset på arealer i fjellet er stort og at reinen er blant artene som påvirkes negativt av denne utviklingen. NJFF Hedmark ba i sitt forslag om at NJFF arbeider for frivillig vern av fjellområder, og trakk paralleller til frivillig vern av biologisk verdifull skog. NJFF sentralt støttet i sitt vedtak intensjonene i forslaget, men var noe betenkt i forhold til frivillig vern i fjellet og mente det brøt med endel sentrale prinsipper. NJFF skal uansett jobbe for et sterkere villreinfokus gjennom å utrede mulige tiltak for å bidra til en bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder.

Les mer her.

Last ned hele forslaget med Forbundsstyrets innstilling.

villrein.no – Anders Mossing