Minimumstelling i Nordfjella


Sporlogg fra flyvningen. Skjermdump fra villreinutvalget.

Sporlogg fra flyvningen. Skjermdump fra villreinutvalget.

Villreinutvalet for Nordfjella gjennomførte minimumstelling av rein i sone 2 den 20. november. Totalt 465 dyr ble funnet, fordelt på to flokker.

Det var fine forhold og flokkene ble lokalisert fra fly og fotografert. Opptellingen skjedde på PC i etterkant.

Les mer i rapporten her.

Last ned sporlogg for flyvningen.

villrein.no –