Minimumstelling i Knutshø

Den 5. mars ble det gjennomført ei vellykka minimumstelling av rein i Knutshø
villreinområde. Godt vær og fine forhold sørget for ei god telling som gir bra
oversikt over bestandsstørrelsen. Dette vil igjen gi et godt utgangspunkt for
videre bestandsforvaltning og høstens jaktkvoter. Resultatet av tellinga og
kart over hvor dyra ble funnet kan du lese mer om her.