Ledig jobb som sekretær for villreinnemnder


Det er nå ledig stilling som sekretær for to villreinnemnder, med arbeidssted Norsk villreinsenter. Foto: Anders Mossing

Det er nå ledig stilling som sekretær for to villreinnemnder, med arbeidssted Norsk villreinsenter. Foto: Anders Mossing

Klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken søker nå etter gode kandidater til stillingen som sekretær for villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell. Arbeidssted er Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu.

Villreinnemndenes oppgaver består blant annet i godkjenning av bestandsplaner og fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, samt å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder. Stillingen som nå lyses ut er sekretær for to villreinnemnder, nærmere bestemt villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell.

Les mer om villreinnemndene her.

Stillingen er en fast stilling i 100 %, plassert i seksjon naturforvaltning – skog og fjell, under klima- og miljøvernavdelingen, men arbeidssted vil være Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu. Stillingen lyses ut i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Les hele stillingsannonsen her.

villrein.no – Anders Mossing