Lanserer ny digital fortellingshistorie


Temaet i den nye digitale historien er fragmentering og arealbruk på Hardangervidda. Figur: Anders Mossing/Norsk Villreinsenter

Temaet i den nye digitale historien er fragmentering og arealbruk på Hardangervidda. Figur: Anders Mossing/Norsk Villreinsenter

Kunnskapsformidling er en av Norsk Villreinsenters primæroppgaver. Vi har en viktig rolle som bindeledd mellom de som produserer kunnskap og de som trenger å bruke den. Nå lanserer vi en ny digital fortelling.

I 2016 publiserte villreinsenteret, i samarbeid med Villreinrådet i Norge og Bøthun Naturforvaltning, en kartfortellingshistorie (såkalt Storymap) knyttet til revisjon av vannkraftkonsesjoner. Den forteller om utfordringene, prosessene og oppsummerer kunnskap om det enkelte vassdrag. Et hjelpemiddel for de som etterhvert skal jobbe for å fremme villreinhensyn i revisjonsprosesser.

Nå kommer Norsk Villreinsenter med en ny historie, utarbeidet gjennom et tett samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning. Temaet er fragmentering og arealbruk på Hardangervidda, og bakgrunn er et prosjekt i handlingsprogrammet for regional plan på vidda. Historien gir et tett innblikk i hvordan fragmentering påvirker villreinen på Hardangervidda generelt, og mer spesifikt i visse utvalgte fokusområder. Den forteller også om hvordan naturgitte faktorer gjennom året styrer reinens arealbruk, og den oppsummerer dagens kunnskapsnivå om arealbruk til ulike årstider.

Historien er tilgjengelig her.

2017 blir et spennende år når det gjelder digital formidling om villrein og de to som sålangt er produsert blir neppe de siste.

villrein.no – Anders Mossing