Kunnskapsoppdatering om skrantesjuke (CWD)


Foto: Anders Mossing.

Foto: Anders Mossing.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) offentliggjorde i dag en kunnskapsoppdatering om skrantesjuke og smittespredning. Formålet med rapporten har vært å oppdatere kunnskapsgrunnlaget som stammer fra 2018, og presentere ulike scenario for håndtering av sykdommen.

Det er Mattilsynet og Miljødirektoratet som har bestilt denne kunnskapsoppdateringen. På VKM sine sider finner du en omtale av rapporten og rapporten i sin helhet.

Rapporten ble presentert på nett i dag med representanter for VKM, forskning og forvaltning til stede. Her ble innholdet i rapporten lagt fram og det var avsatt god tid til spørsmål i fra tilhørerne. Her kan du se et opptak av dette.

Det er viktig å presisere at denne rapporten ikke tar stilling til hvilke tiltak som skal settes i verk for å bekjempe sykdommen i Norge, men inneholder oppdatert kunnskap om sykdommen og erfaringer fra andre land der den finnes.