Kartfortelling om fokusområder


Skjermdump fra et av de interaktive kartene i historien. Figur: Norsk villreinsenter

Skjermdump fra et av de interaktive kartene i historien. Figur: Norsk villreinsenter

“Fokusområder” er et begrep vi har valgt å bruke om særlige sårbare villreinareal, der det er konflikter mellom hensynet til villrein og menneskelig utbygging/aktivitet. I de norske villreinområdene er det identifisert flere titalls slike områder. Hva kan gjøres?

Disse områdene er i all hovedsak identifisert gjennom brukerstyrte forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU), så som GPS-merkeprosjekter, og målsetningen er at man gjennom målstyrt/adaptiv forvaltning på sikt kan løse noen av konfliktene. I denne historien forteller vi mer om hvordan vi definerer et fokusområde i villreinsammenheng, hvor de er og hva som er bakgrunn for det enkelte området.

Historien bruker en kombinasjon av bilder, video, tekst og interaktive kart. I de interaktive kartene kan du blant annet zoome deg inn på “ditt” villreinområde og se igjennom de ulike fokusområdene som er identifisert. Trykker du på kartobjekter får du opp mer informasjon, og du kan blant annet laste ned relevante rapporter.

Målsetningen er at det skal lages detaljerte historier for hvert enkelt fokusområde. Disse vil bygges inn i denne overbyggende historien. Vi vil selvsagt si ifra når de enkelte er på plass. God fornøyelse!

Klikk her for hele historien eller ta en sniktitt under.

villrein.no – Anders Mossing