Informasjonsmøter om skrantesjuke


Lokale informasjonsmøter avholdes i Lærdal og Ål 18-19. januar. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing/Norsk Villreinsenter

Lokale informasjonsmøter avholdes i Lærdal og Ål 18-19. januar. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing/Norsk Villreinsenter

18. og 19. januar er det duket for lokale informasjonsmøter i to kommuner med areal i Nordfjella. Onsdag 18. januar i Lærdal og 19. januar i Ål.

Målet med møtene er å oppsummere dagens kunnskap og peke på veien videre i kampen mot sjukdomen. Man vil få presentert en situasjonsstatus fra forskingsinstitutt og nasjonale forvaltingsorgan, samt deres syn på nødvendige tiltak og hva slags arbeid som står framfor lokal forvalting framover. Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet, Norsk Institutt for Naturforskning og Universitetet i Oslo (bare i Ål) og villreinutvalg og -nemnd vil orientere ut fra sine roller og ansvarsområde.

Last ned pressemelding med mer informasjon om dagsorden og tidspunkter/sted.

villrein.no – Anders Mossing