Informasjon om prøvetaking


I 2018 skal det tas prøver av all villrein eldre enn 1 år i alle norske villreinområder. Foto: Anders Mossing

I 2018 skal det tas prøver av all villrein eldre enn 1 år i alle norske villreinområder. Foto: Anders Mossing

Førstkommende onsdag blir det informasjonsmøte om prøveinnsamling i forbindelse med årets villreinjakt. Møt opp på Skinnarbu for informasjon og demonstrasjon.

Skrantesjuke (CWD) er en smittsom og dødelig sykdom som ble påvist på ei villreinsimle i Nordfjella sone 1 seinvinteren 2016. Bestanden i sone 1 er i dag sanert, og man har påvist ytterligere 18 tilfeller av rein med skrantesjuke. Miljødirektoratet og Mattilsynet driver et nasjonalt kartleggingsprogram i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet. Fra og med høsten 2018 legges det opptil prøveinnsamling av alle villrein 1 år og eldre i alle norske villreinområder. Her kommer informasjon om hvordan du som jeger skal forholde deg til dette innsamlingsregimet. Hvordan skal prøver tas, merkes, registreres og sendes inn? Svarene får du denne kvelden.

Informasjonsmøtet er på Norsk villreinsenter på Skinnarbu, onsdag 15. august, kl. 18 (slutt ca. kl. 20).

Vel møtt!

villrein.no – Anders Mossing