Har du en vill(rein) ide i magen?


Deltakere på ei «Oval bygdehelg i reinens rike». Foto: Line Horvli / Villreinløypa

Deltakere på ei «Oval bygdehelg i reinens rike».
Foto: Line Horvli / Villreinløypa

Miljødirektoratet lyser nå ut 3 millioner i midler til programmet «Villreinfjellet som verdiskaper». Dette ble startet i 2017 og har som mål å stimulere til bred verdiskaping knyttet til de 10 nasjonale villreinområdene våre. Ordninga sikter seg særlig inn mot reiselivet. Målet er å spre kunnskap til ulike brukergrupper og bidra til ei god gjennomføring av de regionale planene. Søknadsfristen er 15. februar 2021.

Her kan du se hvilke prosjekter som har fått midler fra før. Har du en god ide? Les mer om hvem som kan søke og hvordan du går frem her.

Et av prosjektene som har fått midler og er kommet godt i gang er “Villreinløypa“. Et av produktene fra dette prosjektet er en tur som kalles «Reinstrakket». Dette er en fottur i lett fjellterreng langs den gamle seterveien fra Filling over til Lesja. Turen er et samarbeid mellom Lesjaskogsvatnet turistsenter, Dovre og Lesja Aktiv som stiller med guider, Avdemsbue som stiller med nistepakke og Lesja Bilruter som står for transport.


Turfølget stopper ved Tussheimbue og nyter utsikten.   Foto Erland Kirkebøen Husom/Nasjonalparkriket.

Turfølget stopper ved Tussheimbue og nyter utsikten.
Foto Erland Kirkebøen Husom/Nasjonalparkriket.


Lokalmat fra Avdemsbue er super turmat!   Foto: Erland Kirkebøen Husom/Nasjonalparkriket.

Lokalmat fra Avdemsbue er super turmat!
Foto: Erland Kirkebøen Husom/Nasjonalparkriket.

Les mer og se bilder fra turen her.

Et annet produkt fra en av pilotprosjektene i «Villreinløypa» er ei «Oval bygdehelg i reinens rike». Dette er et samarbeid mellom Sov Lodge, Andre etasje og Jutulskinn. Denne helga er det fokus på historieformidling knyttet til rein, tur i Reinheimen nasjonalpark for å se på gamle fangstminner, lokal mat og skinnarbeid. Gjengen bak dette arrangementet tilbyr nå i vinter “Mathelg med besøk hos reinflokken, trugetur og bålkos“. Dette kan du lese mer om her.


Skinnarbeid i verkstedet til Jutulskinn i Vågå.  Foto: Line Horvli / Villreinløypa

Skinnarbeid i verkstedet til Jutulskinn i Vågå.
Foto: Line Horvli / Villreinløypa

Har du en spennende ide som egner seg for dette prosjektet? Søk da vel!