God jul til våre lesere


Belyste rein-/hjortefigurer i Tromsø. Foto: Kjell Bitustøyl

Belyste rein-/hjortefigurer i Tromsø. Foto: Kjell Bitustøyl

Norsk villreinsenter og Villreinrådet i Norge ønsker med dette alle våre lesere en riktig god jul og et godt nyttår! Vi håper at www.villrein.no har vært til både glede og nytte i 2017, og at dere vil følge oss videre i 2018.

villrein.no – Anders Mossing