Fotråte avdekket på rein i Snøhetta


Fotråte medfører blant annet sørdannelse og infeksjoner rundt klauvene hos villrein. Illustrasjonsfoto: Eivind Lurås.

Fotråte medfører blant annet sørdannelse og infeksjoner rundt klauvene hos villrein. Illustrasjonsfoto: Eivind Lurås.

Under årets reinsjakt i Snøhetta ble det avlivet en voksen reinsbukk med sårdannelse og verk rundt klauven på den ene bakfoten. Veterinærinstituttet har undersøkt prøvene, og svaret er entydig – fotråte.

Dette er det første dokumenterte tilfellet av fotråte på villrein i Snøhetta. Tidligere har fotråte bl. a vært funnet i Rondane og i Nordfjella. I Knutshø har man hatt indikasjoner på fotråte, men det har ikke vært dokumentert.

Fotråte (necrobacillose) er betegnelse på en sykdom forårsaket av bakterien Fusobacterium necrophorum. Infeksjonen kan ytre seg på ulike måter, hvorav betennelse i beina (fotråte) er vanligst. Bakterien er vanlig i vomma hos drøvtyggere og finnes i forskjellige varianter. Enkelte varianter har sykdomsfremkallende egenskaper. Når disse variantene skilles ut gjennom avføring kan de gi opphav til infeksjoner, f. eks på klauver hvis disse har sår eller avskrapninger. Flokkdyr som villrein er spesielt utsatt for smitteoverføring.

Dyr med fotråte blir som regel halt, pga. sår, betennelser og hevelser. Ofte vil betennelsen også omfatte ledd og beinvev. Det kan lege seg selv, men også gå over i en kronisk tilstand. Dyr som er angrepet på mer enn et bein vil som regel bukke under. Enkelte vil også kunne dø av blodforgiftning. Fotråte hos rein må ikke forveksles med fotråte hos sau som forårsakes av en annen bakterie.

Les mer om fotråte på Veterinærinstituttets nettsider.

Vi oppfordrer jegerstanden, oppsyn og andre til å følge med i tiden som kommer. Kontakt gjerne Veterinærinstituttet hvis du har spørsmål eller har observert noe du mener kan være til hjelp. Har du skutt eller avlivet dyr under årets jakt, som har sårdannelser i tilknytning til klauvene vil Veterinærinstituttet gjerne vite om dette.
Slik går du frem for å sende inn eventuelle prøver.

Norsk Villreinsenter har nylig mottatt bilder fra en jeger på Hardangervidda. Bildene tyder på fotråte, men det er for tidlig å konkludere. Prøver er sendt inn og svar vil komme i løpet av relativt kort tid.

villrein.no – Anders Mossing