Feltarbeid i norske villreinområder


Roy Andersen  har lang fartstid i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han har inngående kjennskap til villreinbestandene både på fastlandet og på Svalbard. Foto: Anders Mossing, Norsk Villreinsenter

Roy Andersen  har lang fartstid i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han har inngående kjennskap til villreinbestandene både på fastlandet og på Svalbard. Foto: Anders Mossing, Norsk Villreinsenter

Norsk Villreinsenter Sør inviterer alle interesserte til en spennende og lærerik kveld på Skinnarbu tirsdag 13. oktober. Første del av ettermiddagen/kvelden er viet natur- og villreinutstillinga på Hardangervidda Nasjonalparksenter. Deretter tar feltingeniør Roy Andersen i Norsk institutt for naturforskning (NINA) over. Andersen har inngående kjennskap til villreinbestandene på fastlandet og Svalbard. Gjennom foredraget tar han publikum med på en praktisk og spennende reise. Last ned invitasjonen (pdf)

 

villrein.no – Arne Nyaas