Fokusområde Imingfjell


Denne flokken på ca. 2000 dyr beitet i flere uker på Lufsjåtangen vinteren 2018. Her har den nylig krysset den vinterstengte veien over fjellet. Foto: Anders Mossing

Denne flokken på ca. 2000 dyr beitet i flere uker på Lufsjåtangen vinteren 2018. Her har den nylig krysset den vinterstengte veien over fjellet. Foto: Anders Mossing

Norsk villreinsenter har nå sluttført arbeidet med en interaktiv historie om fokusområdet på Imingfjell. Dette er den andre i en rekke detaljerte fokusområde-historier.

“Fokusområder” er et begrep man har valgt å bruke om særlige sårbare villreinareal, der det er konflikt mellom hensynet til villrein og menneskelig utbygging/aktivitet. I de norske villreinområdene er det identifisert flere titalls slike områder.

Les også “Kartfortelling om fokusområder” (villrein.no)
Les også “Fokusområde Bjørnevatn” (villrein.no)

Et av fokusområdene på Hardangervidda er Imingfjell. På Imingfjell møter villreinen vei, regulert vann og hyttefelt med ferdsel i sine forsøk på å nå de rike vinterbeitene på Lufsjåtangen. I forbindelse med rullering av regional plan for Hardangervidda kommer spørsmålet om vinterbrøyting opp på nytt.

I denne historien kan du lære alt om et sentralt område på Hardangervidda, der det er konflikt mellom hensynet til villrein og hensynet til andre samfunnsinteresser. Hvordan fremsto området før utbygging? Når og hvordan ble området utbygd? Når kom veien? Kan man ha en ordning der veien stenges når reinen nærmer seg? Hvorfor er området så viktig for reinen? Sentrale spørsmål som dette blir belyst.

Vi har også oppsummert en dialogprosess som ble gjennomført med ulike aktører på Imingfjell. Dialogprosessen ble gjennomført som gruppearbeid og de ulike gruppene ble utfordret til å analysere ulike tema med et sett av potensielle påvirkningsfaktorer.

Som leser av denne historien kan du også reise inn i landskapet på Imingfjell fra din egen PC, nettbrett eller mobil. Vha. avanserte 3D-kameraer har vi skannet sentrale områder på Imingfjell, slik at du kan “hoppe inn i de”.

Klikk her for å lære mer.

villrein.no – Anders Mossing