Fellesmøte for forvaltninga på vidda


Fellesmøte for forvaltninga på Hardangervidda er ein årleg tradisjon. I år er det lagd til Finse. Illustrasjonsfoto: Kjell Bitustøyl

Fellesmøte for forvaltninga på Hardangervidda er ein årleg tradisjon. I år er det lagd til Finse. Illustrasjonsfoto: Kjell Bitustøyl

Fylkesmannen i Hordaland, miljø- og klimaavdelinga, inviterer til fellesmøte for forvaltinga på Hardangervidda nasjonalpark på Finsehytta tysdag den 24. og onsdag den 25. april. Fyrste dagen er det tilsynsutvala og fylkesmennene som har møte med Statens Naturoppsyn (SNO), andre dagen er møtet ope for alle.

Sidan møtet er lagt til Finse, må alle koma seg dit med tog. Overnattinga skjer på Finsehytta. For å koma tidleg i gang onsdag den 25. april er det viktig at alle kjem kvelden før.

Programmet er klart, og kan lastast ned her. Tema som vil bli tatt opp er blant anna :

  • Besøksstrategi
  • Ferdselsteljingar
  • Forvaltningsmodell
  • Skikiting og organisert ferdsel

Det er håp om at Miljødirektoratet og SNO-sentralt vil koma og bli med båe dagane.

Fylkesmann i Hordaland Øystein Aasland må ha tilbakemelding seinast  9. april på grunn av overnattingane på Finsehytta.  

Påmelding:
Tlf: 55 572322 eller fmhooaa@fylkesmannen.no

Praktisk info: last ned

villrein.no – Kjell Bitustøyl/Anders Mossing