Er det klima for villreinen?


"Det finnes ingen fasit på hvordan klimaendringene vil påvirke villreinen på kortere og lengre sikt, men mye taler for at summen av effekter vil slå negativt ut. Det betyr at vi må fortsette å jobbe hardt for kutt i klimagassutslippene, og å reduser…

“Det finnes ingen fasit på hvordan klimaendringene vil påvirke villreinen på kortere og lengre sikt, men mye taler for at summen av effekter vil slå negativt ut. Det betyr at vi må fortsette å jobbe hardt for kutt i klimagassutslippene, og å redusere noen av problemene for villreinen som det er mulig å gjøre noe med”. Dette skriver direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet på sin bloggside i dag. Artikkelen ble trykt som kronikk i Bergens Tidende i går. Foto: Arne Nyaas

Ellen Hambro er direktør for Miljødirektoratet. I går signerte hun en tankevekkende kronikk i Bergens Tidende. I dag har hun lagt kronikken ut på sin bloggside.

“Villreinen er spesielt sårbar for klimaendringer, der den lever på stadig mindre områder i karrige fjell. Kan vi gjøre noe for å bedre villreinens kår?” spør Hambro som påpeker at det ikke finnes noen fasit på hvordan klimaendringene vil påvirke villreinen på kortere og lengre sikt, men at mye taler for at summen av effekter vil slå negativt ut. “Det betyr at vi må fortsette å jobbe hardt for kutt i klimagassutslippene, og å redusere noen av problemene for villreinen som det er mulig å gjøre noe med”, påpeker Hambro som avlutningsvis lover følgende:

“Vi i miljøforvaltningen kan bidra med å forbedre kunnskapsgrunnlaget gjennom fortsatt satsing på forskning og overvåking, og gjennom nødvendige tilpasninger i forvaltningen av bestanden. Så må kommuner og fylkeskommuner gjøre sin del av jobben med å sikre tilgangen til viktige beiteområder gjennom arealforvaltningen.”

Les hele artikkelen på Ellen Hambros bloggside.

 

 

 

villrein.no – Arne Nyaas