De to eldste seterbygningene ved Vesllie på Hjerkinn får stå

Den planlagte rivingen av setrene på Vesllie i Dovre, skapte
i fjor sommer stor motstand både lokalt og nasjonalt. Setrene skulle rives som
en del av restaureringen av Hjerkinn skytefelt, og av hensyn til villreinen i
Snøhetta og dens bruk av området. Etter store protester ble avgjørelsen om
riving utsatt. Dette kan du lese mer om her.  

Nå er det bestemt at de to eldste seterbygningene i Vesllie
får stå, mens resten av bygningene skal rives. Bygningene skal eies av
Miljødirektoratet.  Det blir dermed direktoratet
som avgjør hva slags bruk det eventuelt skal være av dem. Dette opplyser
regjeringen på sine sider. Les mer om det her.