Har påvist Chronic Wasting Disease hos rein


Chronic Wasting Disease (CWD) er for første gang påvist i Europa. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Chronic Wasting Disease (CWD) er for første gang påvist i Europa. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

I midten av mars 2016 ble Chronic Wasting Disease (CWD) påvist hos en villrein i Nordfjella villreinområde. Den dødelige sykdommen er aldri tidligere funnet i Europa, og dette er det første tilfellet av CWD hos rein på verdensbasis.

Sykdommen er velkjent hos hjortedyr i Nord-Amerika, men dette er første gangen den er påvist i Europa. Det er også første tilfellet hos rein på verdensbasis, opplyser Veterinærinstituttet. CWD er dødelig på hjortedyr. Villreinsimla ble funnet i Nordfjella i forbindelse med GPS-merking nå i vår.

Villreinsimla døde i midten av mars 2016. Det var Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) som under merkeaktivitet oppdaget den syke simla. Hun ble funnet liggende og ute av stand til å reise seg. Simla døde kort tid etter og ble sendt til obduksjon ved Veterinærinstituttet.

Hos hjortedyr eldre enn 18 måneder blir det tatt rutinemessige hjerneprøver som ledd i overvåkning av nettopp CWD. Hjerneprøven ble testet med tre ulike tester som alle viste positivt utslag for CWD.

CWD er en prionsykdom som forekommer hos en rekke dyrearter, blant dem både tamme og ville hjortedyr. Den rammer sentralnervesystemet, og andre kjente prionsykdommer er skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Det finnes ingen behandling for sykdommen, og den er alltid dødelig.

Veterinærinstituttet vil ta et initiativ med tanke på å skaffe mer data omkring forekomsten av CWD hos villrein i Norge. Ved mistanke om CWD hos villrein, kontakt Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttet overvåker forekomsten av CWD i Norge på oppdrag fra Mattilsynet.

CWD blir også et tema på Villreinrådets fagdag i starten av juni. Der kommer Kjell Handeland fra Veterinærinstituttet for å informere mer om sykdommen og tilfellet fra Nordfjella.

Les mer på Veterinærinstituttets nettside, og se videoen som er lagt ut.

 

villrein.no – Anders Mossing/Arne Nyaas