Alt om verdiskapingsprosjektene


Gravfeltet på Vang hører til prosjektet "Dovrefjellaksen - samarbeid om formidling". Her er målet standardheving med målrettet tilrettelegging og formidling. Foto: Anders Mossing

Gravfeltet på Vang hører til prosjektet “Dovrefjellaksen – samarbeid om formidling”. Her er målet standardheving med målrettet tilrettelegging og formidling. Foto: Anders Mossing

På villrein.no har vi tidligere omtalt verdiskapingsprogrammet “Villreinfjellet som verdiskaper”. Programmet har som formål å stimulere til bred verdiskaping knyttet til de ti nasjonale villreinområdene, særlig innrettet mot ulike deler av reiselivet. Programmet har som mål å bidra til en god gjennomføring av de regionale planene for nasjonale villreinområder, og til å utvikle og spre kunnskap om villreinen og villreinfjellet til ulike målgrupper.

Det var Miljødirektoratet som i fjor åpnet for søknader til programmet og en rekke spennende prosjekter har fått tildelt midler.

Les også “Villreinfjellet som verdiskaper” (villrein.no).

Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter arrangerte en stor nettverkssamling for prosjektledere og prosjekteiere i mars i år. I løpet av samlingen ble alle prosjektene som hadde fått tildelt midler presentert. Det var også mer overordnede og generelle fagforedrag, samt gruppearbeid på tvers av prosjektene.

Les også “Nettverkssamling Villreinfjellet som verdiskaper” (villrein.no).

Norsk villreinsenter har i etterkant av nettverkssamlingen laget en grundig oversikt over alle prosjektene. Her kan du lære mer om bakgrunn og målsetting for det enkelte prosjekt, se hvordan de er organisert, få oppdatert status og finne kontaktpersoner.

Her finner du undersidene for de ulike prosjektene.

villrein.no – Anders Mossing